Laguage

Study in Japan Global Network Project in ASEAN

ABOUT US

Outline

ມະຫາວິທະຍາໄລ ​ໂອກາ​ຢາມະ ໄດ້ຮັບ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງໃຫ້ດຳເນີນໂຄງການ “​ໂຄງການ​ສຶກສາ​ຕໍ່​ທີ່​ປະ​ເທດ​ຍີ່ປຸ່ນ​ລະດັບ​ໂລກ​ໃນ​ອາ​ຊຽນ” ​ໂດຍ ທຶນກະຊວງສຶກສາ ວັດທະນະທຳ ກິລາ ວິທະຍາສາດແລະເຕັກໂນໂລຢີ (MEXT) ຂອງຍີ່ປຸ່ນໃນປີ 2019. ຈຸດປະສົງຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອເພີ່ມຈຳນວນນັກສຶກສາ​ຕ່າງປະ​ເທດຈາກອາຊຽນ 1.5 ຄັ້ງໃນຫ້າປີ.
 
ມະຫາວິທະຍາໄລ ​ໂອກາ​ຢາ​ມະ ໄດ້ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ດຳເນີນໂຄງການ “ຜູ້ປະສານງານເພື່ອການສຶກສາຕໍ່​ທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ (ມຽນມາ)” ໂດຍທຶນ MEXT ໃນປີ 2014 ເພື່ອເພີ່ມຈຳນວນນັກສຶກສາຈາກປະເທດມຽນມາຂຶ້ນເປັນສອງເທົ່າໃນ 5 ປີ. "ຜູ້ປະສານງານເພື່ອການສຶກສາຕໍ່ທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ (ມຽນມາ)", ໄດ້ຖືກປ່ຽນຊື່ເປັນ "ໂຄງການສຶກສາ​ຕໍ່​ທີ່​ປະ​ເທດ​ຍີ່ປຸ່ນ​ລະດັບ​​ໂລກ​ໃນ​ອາ​ຊຽນ" ໃນປີ 2018 ເພື່ອຂະຫຍາຍພື້ນທີ່ເປົ້າໝາຍໃຫ້ແກ່ປະ​ເທດອາຊຽນທັງໝົດ.
 
​ໃນເດືອນ ກໍລະກົດ ປີ 2020, ພວກເຮົາກຳລັງດຳ​ເນີນການເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍໂດຍຜ່ານສາມ​ແຫ່ງໃນອາຊຽນຄື: ຢ່າງ​ກຸ້ງ ແລະ ມັນ​ດາ​ເລ ໃນມຽນມາ, ແລະ ບາງກອກ ປະເທດໄທ.
 
ມະຫາວິທະຍາໄລ ​ໂອກາ​ຢາ​ມະ ​ຍັງສືບຕໍ່​ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ໃຫ້ຄຳແນະນຳແກ່ນັກສຶກສາ ແລະຄູອາຈານ​ໃນອາຊຽນທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການຢາກໄປສຶກສາ​ຕໍ່ທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນດ້ວຍຄວາມຮູ້ແລະປະສົບການທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສະສົມມາ​ໃນປະເທດມຽນມາ ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັບຊັບພະຍາກອນຂອງສະຫະພັນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດຫົກ​ແຫ່ງໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ (SixERS*) ແລະອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ .
 
* SixERS: ມະຫາວິທະຍາໄລ ຊີບະ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ນີງາ​ຕະ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ຄາ​ນາ​ຊາ​ວາ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ນາ​ງາ​ຊາ​ກິ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ຄຸ​ມາ​ໂມໂ​ຕະ, ແລະມະຫາວິທະຍາໄລ ​ໂອກາ​ຢາ​ມະ

ເຄືອຂ່າຍ

ເຄືອຂ່າຍ

Study in Japan Regional Office in ASEAN

  • map1
  • map2
  • map3

ໄດ້ຈັດງານການສຶກສາຕໍ່ທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

Study in Japan FairStudy in Japan Fair
ງານເທດສະການການສຶກສາຕໍ່ທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ຈັດຂຶ້ນທີ່ ຢ່າງກຸ້ງ, ປະເທດມຽນມາ ຫຼາຍກວ່າ 2000 ຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມໃນປີ 2019

Job FairJob Fair
ເທດສະການຈັດຫາງານ ຈັດຂຶ້ນທີ່ ຢ່າງກຸ້ງ, ປະເທດມຽນມາ ປະມານ 1500 ຄົນ ເຂົ້າຮ່ວມໃນປີ 2019

Mini Study in Japan FairMini Study in Japan Fair
ງານເທດສະການຂະໜາດນ້ອຍການສຶກສາຕໍ່ທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ, ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ

Academic SeminarAcademic Semianr
ການສຳມະນາທາງວິຊາການ ການແນະນຳການຄົ້ນຄ້ວາຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນແລະ ການໃຫ້ຄຳປຶກສາສ່ວນບຸກຄົນໂດຍຊ່ຽວຊານ

Japan SeminarJapan Seminar
ການສຳມະນາຍີ່ປຸ່ນ ສຳມະນາສຳລັບຜູ້ຮຽນພາສາຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື ຜູ້ທີ່ສົນໃຈວັດທະນະທຳຍີ່ປຸ່ນ

ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການສຶກສາຕໍ່ທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

icon1

ການປຶກສາ​ແຕ່ລະບຸກຄົນກັບຜູ້ປະສານງານທີ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ

icon2

ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຜ່ານທາງເຟສບຸກ

icon3

ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບວິທີຊອກຫາອາຈານ​ທີ່​ປຶກສາ

icon4

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທຶນການສຶກສາ, ມະຫາວິທະຍາໄລຍີ່ປຸ່ນ ຫຼື ສະຖາບັນການ​ສຶກສາ

icon5

ບົດຄວາມ​ລາຍເດືອນໃນວາລະສານການສຶກສາທ້ອງຖິ່ນ

icon6

ແຈກຢາຍ “ປື້ມຄູ່ມືນັກຮຽນໄປຍີ່ປຸ່ນ” ເປັນພາສາມຽນມາ, ລາວ ແລະ ກຳ​ປຸ​ເຈຍ