Laguage

Study in Japan Global Network Project in ASEAN

EXPERIENCE IN JAPAN

Daily Life

ສິ່ງ​ທີ່​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈ​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ການຮຽນຕໍ່ຢູ່ຕ່າງປະເທດໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນແມ່ນໂອກາດທີ່ຈະຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຢີແລະວິທະຍາສາດທີ່ທັນສະໃໝ. ຄ່າຮຽນໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນແມ່ນຕໍ່າກ່ວາຢູ່ໃນອາເມລິກາຫຼືອັງກິດ.
ປະເທດຍີ່ປຸ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນກ່ຽວກັບສະພາບແວດລ້ອມ​ທາງທຳມະຊາດທີ່ອຸດົມສົມບູນແລະ ມີ 4 ລະດູທີ່ແຕກຕ່າງກັນຄືລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ, ລະດູຮ້ອນ, ລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນແລະລະດູໜາວອ້ອມຮອບດ້ວຍທະເລ, ຍີ່ປຸ່ນໄດ້ສົ່ງເສີມວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຕັ້ງແຕ່ສະໄໝບູ​ຮານ.
ຍີ່ປຸ່ນແມ່ນປະເທດທີ່ຮັ່ງມີທາງເສດຖະກິດດ້ວຍອັດຕາການ​ເກີດອາຊະຍາກຳຕ່ຳສຸດແຫ່ງ​ໜຶ່ງທີ່ໃນໂລກ. ນັກສຶກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດສາມາດຜ່ອນ​ຄາຍແລະມີ​ສະ​ມາ​ທິ​ໃນການຮຽນຂອງພວກເຂົາ.

From a Cambodian student

1DAY REPORT

Tadao Sonava

8:00 AM
Breakfast
8:20 AM
Go to school
11:30 AM
Lunch
12:30 PM
Go to library
2:00 PM
Attend afternoon classes
5:00 PM
Go to gym
7:30 PM
Eat dinner

My 1day schedule

 • 7:30 AM - wake up
 • 8:00 AM - eat breakfast
 • 8:20 AM - head to class
 • 11:30 AM - eat lunch
 • 12:30 PM - rest or go to library
 • 2:00 PM - head back to class
 • 4:20 PM - classes finish
 • 5:00 PM - hit the gym
 • 7:30 PM - eat dinner
 • 9:30 PM - do assignments
 • 11:00 PM - go to bed

Tuition & Living Expenses

ຄ່າ​ຮຽນ

ຄ່າຮຽນໂດຍປະມານສຳ​ລັບໜຶ່ງປີ

ໝາຍເຫດ: ບໍ່ລວມພະແນກການແພດ, ທັນຕະແພດແລະການຢາ. ສຳລັບປີທຳອິດຄ່າທຳນຽມເພີ່ມສຳລັບການເຂົ້າແລະສິ່ງອື່ນໆຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍແຍກຕ່າງຫາກ.
ເອກະສານອ້າງອີງ: ກະຊວງສຶກສາທິການ ວັດທະນະທຳກິລາ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ແບບສຳຫຼວດຄ່າທຳນຽມແລະການປະກອບສ່ວນສຳລັບນັກສຶກສາໃນມະຫາວິທະຍາໄລເອກະຊົນແລະອື່ນໆປີ 2018 ເອກະສານອ້າງອີງ: ກະຊວງສຶກສາທິການ ວັດທະນະທຳກິລາ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເທັກໂນໂລຢີ ແບບສຳຫຼວດຄ່າທຳນຽມແລະການປະກອບສ່ວນສຳລັບນັກສຶກສາໃນມະຫາວິທະຍາໄລເອກະຊົນແລະອື່ນໆປີ 2018

ຄູ່​ມືຄຳແນະນຳຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດຳລົງຊີວິດ

ຄ່າຄອງຊີບໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ແມ່ນມີລາຄາແພງກວ່າຕົວຢ່າງ: 100,000 ເຢນໃນໂຕກຽວ

ເອກະສານອ້າງອີງ: ແບບສຳຫຼວດວິຖີຊີວິດຂອງນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສ່ວນ​ຕົວປີ 2017 (JASSO)

ຂໍ້​ມູນອ້າງອີງ: ເວັບ​ໄຊ​ທ໌​ພອດ​ໂທ​ສະຖິຕິຢ່າງ​ເປັນທາງການຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ແບບສຳຫຼວດລາຄາຂາຍຍ່ອຍ (ເຂດພິເສດໂຕກຽວ, ມັງກອນ 2020)
ຄ່າຫໍພັກຈາກສູນການສຶກສາພາສາຍີ່ປຸ່ນໂຕກຽວ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອາພາດເມັນສ່ວນຕົວແມ່ນສຳລັບອາພາດເມັນ 20 m²

ສ້າງ​ໂດຍ​ການ​ແກ້​ໄຂ ”ຄູ່​ມື​ແນະ​ນຳ​ການ​ໄປ​ສຶກ​ສາ​ຕໍ່​ທີ​ປະ​ເທດ​ຍີ່​ປຸ່ນ”(JASSO)