Laguage

Study in Japan Global Network Project in ASEAN

CAREER

ປະເທດຍີ່ປຸ່ນກຳລັງຈ້າງນັກສຶກ​ສາຕ່າງປະເທດທີ່ມີຄວາມ​ສາ​ມາດຫຼາຍຂື້ນເລື່ອຍໆ ໂດຍ​ບໍ່​ກ່ຽວ​ວ່າຈະເປັນສັນຊາດໃດກໍ່ຕາມ.
ພວກເຂົາເພີ່ມພະລັງໃຫ້ອົງກອນດ້ວຍແນວຄວາມຄິດແລະທັດສະນະທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ເຮັດໜ້ທີ່ເປັນສູນ​ກາງ​ລະ​ຫວ່າງປະ​ເທດ. ປະເທດຍີ່ປຸ່ນມີຫຼາຍບໍລິສັດ ບ​ຣູ-ຊິບ ຫຼາຍ​ແຫ່ງທີ່ມີເທັກໂນໂລຊີ​ລະ​ດັບໂລກແລະມີສ່ວນແບ່ງທາງ​ການຕະ​ຫຼາດສູງ
​ເຊິ່ງ​ລວມ​ເຖິງບໍລິສັດຂະ​ໜາດໃຫຍ່ໆ ແລະ ບໍລິສັດຂະໜາດກາງ ແລະ ນ້ອຍ.
ການເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນອາດເປັນໂອກາດທີ່ດີໃນ​ການສະສົມຄວາມຮູ້ແລະປະສົບການທີ່ຈະຊ່ວຍໃນອະນາຄົດຂອງທ່ານ.

From international student to employee

ຈຳນວນຜູ້​ທີ່ປ່ຽນສະຖານະຈາກ "ນັກສຶກສາ" ເປັນສະຖານະຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສໃນບ່ອນ​ເຮັດ​ວຽກ​ຢ່າງໃດ​ຢ່າງ​ໜຶ່ງ


Austin

Interview

ການ​ສຳ​ພາດຮຽນຮູ້ພາສາຍີ່ປຸ່ນແລະວັດທະນະທຳ​ອົງ​ກອນ​ເພື່ອກາຍເປັນພະ​ນັກ​ງານ!

ຂ້ອຍມາຮຽນຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນໃນປີ 2012 ແລະ ເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລໂຕກຽວເພື່ອສຶກສາວິທະຍາສາດການເມືອງ ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ສຳເລັດຫຼັກສູດການກະກຽມ. ດຽວນີ້ຂ້ອຍເຮັດວຽກເປັນນັກຂຽນໂປແກຼມອິດສະຫຼະ.
ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຂື້ນກັບສາ​ຂາ​ວິ​ຊາທີ່ທ່ານເລືອກ, ມະຫາວິທະຍາໄລຍີ່ປຸ່ນມີສິດເສລີພາບຫຼາຍ, ແລະ ທ່ານຍັງສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກຳນອກຫຼັກສູດຕ່າງໆເຊັ່ນ ການຝຶກງານ. ນອກຈາກນີ້, ​ດ້ວຍລະບົບການຈ້າງງານ​ນັກ​ສຶກ​ສາທີ່ຮຽນຈົບໃໝ່, ປະເທດຍີ່ປຸ່ນແມ່ນປະເທດທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດໃນການສ້າງຮູບແບບອາຊີບທຳອິດຂອງທ່ານໃນບັນດາປະເທດທີ່ກ້າວໜ້າ. ​ຖ້າ​ຕ້ອງ​ການປະສົບຜົນສຳເລັດໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະເປັນຄົນຍີ່ປຸ່ນ, ທ່ານຄວນໃຊ້​ປະ​ໂຫຍດຈາກ​ຈຸດແຂງທີ່ບໍ່​ຄື​ໃຜຂອງທ່ານໃນສະຖານະເປັນຄົນຕ່າງປະເທດ. ທັກສະດ້ານພາສາທີ່ຮຽນຮູ້​ຈາ​ກ​ການ​ຮຽນແລະການເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ຕະ​ຫຼອດ​ຈົນຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້ ຈະກາຍເປັນຈຸດ​ແຂງທີ່ບໍ່ສາມາດປ່ຽນແທນໄດ້. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເປັນພະນັກງານທີ່ເປັນ​ທີ່​ຕ້ອງການໂຕ​ໃນໂລກໂລ​ກາ​ພິ​ວັດທີ່ກ້າວໜ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນຳໃຫ້ທ່ານສຶກສາແລະເຮັດວຽກຢູ່ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.

Looking for work

ການ​ຫາວຽກໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນແມ່ນຂ້ອນຂ້າງເປັນເອກະລັກສະເພາະ. ສະນັ້ນ, ມັນເປັນສິ່ງຈຳເປັນທີ່ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດທີ່ສະແຫວງຫາວຽກ​ເຮັດຈະ​ຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນການກະກຽມໂຕລ່ວງໜ້າໃຫ້ດີ.
ຕາຕະລາງເວລານີ້ແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມແຕ່ລະບໍລິສັດ, ສະນັ້ນໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າໄດ້ຮວບຮວມຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນລັກສະນະທີ່ຕັ້ງໜ້າ.

ສາມຄຳ​ແນະ​ນຳ

1ເຂົ້າໃຈຂັ້ນຕອນການຊອກວຽກທີ່ເປັນເອກະລັກ​ສະ​ເພາະຂອງປະເທດຍີ່ປຸ່ນຕັ້ງແຕ່ຫົວທີ

ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະເຂົ້າໃຈລັກສະນະຂອງການຫາ​ວຽກໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ວິທີການທີ່ແຕກຕ່າງຈາກປະເທດຂອງທ່ານ.

2ມີຄວາມສາ​ມາດພາ​ສາ​ຍີ່​ປຸ່ນທຸລະກິດ

ສິ່ງທີ່ບໍລິສັດຊອກຫາຈາກນັກສຶກ​ສາຕ່າງປະເທດ​ຄືຄວາມສາມາດ​ດ້ານພາ​ສາຍີ່ປຸ່ນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ. ເນື່ອງຈາກວ່າບໍລິສັດ​ຕ່າງໆ ມັກ​ຈະ​ໃຫ້​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ກັບການສຳພາດໃນການຊອກ​ຫາ​ບຸກ​ຄະ​ລາ​ກອນ​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ, ໃຫ້ເຮັດວຽກ​ໂດຍ​ໃຊ້ທັກສະໃນການຟັງແລະການເວົ້າຂອງທ່ານເພື່ອປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການເຮັດ​ວຽກ.
ພ້ອມກັນນັ້ນພາສາທີ່ໃຊ້ໃນພາ​ສາທຸລະກິດແມ່ນແຕກຕ່າງຈາກການປາກເວົ້າປະຈຳວັນ. ທ້າທາຍຕົວເອງກັບເງື່ອນໄຂທາງທຸລະກິດໃນຂະນະທີ່ທ່ານກຽມຕົວສຳລັບການຫາວຽກ.

3ຮວບຮວມຂໍ້ມູນວຽກສຳລັບນັກສຶກ​ສາຕ່າງປະເທດ

ບໍ່ແມ່ນທຸກບໍລິສັດແລະອົງການທີ່ຈະ​ຮັບນັກ​ສຶກ​ສາຕ່າງປະເທດ ແລະ ມີບໍລິສັດບໍ່ຫຼາຍແຫ່ງ​ທີ່ໂຄສະນາວ່າພວກເຂົາກຳລັງຮັບສະໝັກນັກສຶກ​ສາຕ່າງປະເທດ. ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະຕ້ອງຕັ້ງໜ້າໃນການຮວບຮວມຂໍ້ມູນດ້ວຍ​ຕົວ​ທ່ານເອງ.
ຢ່າ​ລືມ​ຄົ້ນ​ຫາ ແລະ ເຂົ້າ​ຮ່ວມກອງປະຊຸມສະຫຼຸບໂດຍຫຍໍ້ຂອງບໍລິສັດແລະຊ່ວງສຳພາດ. ນຳໃຊ້ປະ​ຟ​ຫຍດ​ຈາກສູນວິຊາຊີບ​ຂອງ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ຫຼື ພະແນກບໍລິການດ້ານວິຊາຊີບລວມ​ທັງອົງ​ກອນສະໜັບສະໜູນນອກໂຮງຮຽນ (ສູນບໍລິການຈ້າງງານສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດ) ຢ່າງ​ເຕັມ​ທີ່.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວ​ສານ ແລະ ເນື້ອຫາໄດ້ຖືກຮວບຮວມເຂົ້າດ້ວຍກັນ

ສູນ​ວິ​ຊາຊີບມະ​ຫາວິທະຍາໄລ

 • ຂໍ້ມູນການຮັບສະໝັກບໍ​ລິ​ສັດ
 • ການໃຫ້​ຄຳປຶກສາຫາລືສະ​ເພາະບຸກຄົນສຳລັບການຈັດ​ຫາ​ງານ
 • ລາຍຊື່ຂອງນັກສຶກ​ສາຮຽນຈົບ
 • ລາຍງານການ​ຫາ​ວຽກ​ຈາກອະດີດນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດ

ໜັງສືພິມແລະສື່ມວນຊົນ

 • ທ່າ​ອ່ຽງການຫາວຽກໃນ​ສົກການ​ສຶກ​ສາປະຈຸບັນ
 • ກະ​ແສ​ທາງສັງຄົມຍີ່ປຸ່ນ (ເສດຖະສາດ ແລະ ການເມືອງ)
 • ກິດ​ຈະ​ການໂລກ
 • ຂໍ້ມູນກ່ຽວ​ກັບວຽກ

ປື້ມແລະວາລະສານຂໍ້ມູນ

 • ທ່າ​ອ່ຽງ​ທາງອຸດສາຫະກຳ
 • ການກະກຽມການສອບເສັງຄັດເລືອກ
 • ຂໍ້ມູນຈາກບໍລິສັດຈັດ​ຫາ​ງານ
 • Kaisha Shikiho (ປື້ມຄູ່ມືກ່ຽວກັບບໍລິສັດຍີ່ປຸ່ນ) ແລະ Gyokai Chizu (ແຜນທີ່ຂອງໂລກທຸລະກິດ)

ອິນເຕີເນັດ

 • ຂໍ້ມູນການຮັບສະໝັກອົງ​ກອນ
 • ການຂໍຂໍ້ມູນແລະການເລີ່ມຕົ້ນການສະໝັກ
 • ການສະໝັກສຳ​ລັບ​ການສຳມະນາ
 • ຂໍ້ມູນຂ່າວສານເປັນ​ຄຳ​ເວົ້າ
 • ວາລະສານການຫາ​ງານ​ປະ​ຈຳ​ໄຕ​ມາດ
 • ຂໍ້ມູນບໍລິສັດລ້າສຸດແລະສະພາບແວດລ້ອມພາຍໃນ

ຫ້ອງການສາທາລະນະ

 • ບັດຂໍ້ມູນເປີດຮັບ​ສະ​ໝັກວຽກແມ່ນບໍ່ມີຢູ່​ໃນມະຫາວິທະຍາໄລ
 • ຂໍ້ມູນການຝຶກງານ
 • ຂໍ້ມູນສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດ
 • ການໃຫ້ຄຳປຶກສາແຕ່ລະຄົນກ່ຽວກັບການຈັດ​ຫາງານ

ສ້າງຂື້ນໂດຍການດັດແກ້ "ການໄປ​ສຶກສາຕໍ່​ທີ່ປະ​ເທດຍີ່ປຸ່ນ - ຄູ່ມື​ແນະ​ນຳ-"
"ຄູ່ມືແນະ​ນຳການຈັດຫາງານສຳລັບນັກສຶກ​ສາຕ່າງປະເທດ" (JASSO)